O nás

Náš tým

Náš tým

MUDr. Kateřina Procházková

MUDr. Kateřina Procházková
Vedoucí lékař

Vzdělání

 • 2019 – Akreditovaný kurz neurologického a kineziologického vyšetření podle Vojty v novorozeneckém a kojeneckém věku
 • 26.11. 2014 – atestační zkouška v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • 2013 – 2014 předatestační příprava v ordinaci PLDD
 • 2002 – 2009 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, pediatrický směr

Praxe

 • 2008 – 2015 praxe v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)
 • od r. 2013 lékařská služba první pomoci ve Fakultní dětské nemocnici Brno
 • 2014 – 2019 zástupy v ordinacích PLDD
 • 2010 – 2013 Pediatrická klinika Fakultní dětské nemocnice, Černopolní 9

MUDr. Ivana Misařová Vinterová

MUDr. Ivana Misařová Vinterová
Dětská lékařka

Vzdělání

 • 23.7. 2009 – Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktického lékaře pro děti a dorost
 • 12. 9. 2008 – udělena Akreditace ke školitelství v oboru praktického lékařství pro děti a dorost na 7 let
 • 7. 4. 1989 – atestační zkouška v oboru pediatrie I. stupně č. 71068-P
 • 1977 – 1983 – Lékařská fakulta UJEP Brno, obor pediatrie

Praxe

 • 1993 – Praktický lékař pro děti a dorost
 • 1989 – 1993 – Územní dětská lékařka Městského ústavu národního zdraví v Brně
 • 1988 – 1989 – II. Ženská klinika Obilní trh – pediatr-neonatolog
 • 1983 – 1988 – Dětská interní klinika Brno, Černopolní 9

Aktivity spojené s výkonem lékařské praxe

 • Od roku 2000 provádím v rámci ordinačních hodin praktickou výuku studentů 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Eva Jarolímová

Eva Jarolímová
Dětská sestra

Vzdělání

 • registrovaná zdravotní sestra s platností registrace do 2021
 • 28. 5. 2015 – atestační zkouška – dětská sestra
 • 2004 – specializační pomaturitní studium – ošetřovatelská péče v chirurgii
 • 1995 – 1998 – SZŠ Jaselská, obor všeobecná sestra s maturitou

Praxe

 • 2011 – nástup na dětské středisko Kosmonautů 4, Brno
 • 2009 – 2011 – dětská sestra – zástup za mateřskou u PLDD, MUDr. Janulové
 • 1998 – 2007 – FN Brno Jihlavská 20, uroloická klinika

Ordinace