Informace pro pacienty

Objednávkový systém

Vážení pacienti, v naší ordinaci je zaveden objednávkový systém
pro nemocné a zdravé pacienty, za účelem minimalizace Vaší čekací doby a
kontaktu nemocných a zdravých pacientů v čekárně. Proto se před
návštěvou, prosíme, vždy telefonicky objednejte na konkrétní čas na
telefonním čísle 547 219 322.

O termín preventivní prohlídky se postaráme my, zašleme Vám SMS s přesnými informacemi

Informace o výsledcích a konzultace

Pro informace o výsledcích a pro telefonické konzultace využijte níže uvedené časy.

PO 14:00 – 15:00
ÚT 12:30 – 13:00
ČT 14:00 – 15:00
11:00 – 11:30

Doporučení specialisti

Níže jsou uvedeny kontakty na námi doporučené odborné specialisty.

Alergologie

Alergologie a imunologie FNuSA (MUDr. Kozumplíková, MUDr. Hlaváčková) 543 183 123
MUDr. Orálková, Hybešova 43, 602 00 Brno 549 211 232
MUDr. Němcová, Mikuláškovo nám. 11, 625 00 Brno 515 542 802
MUDr. Cimrová, Údolní 16, 602 00 Brno 548 525 420

ORL

MUDr. Horník, Pekařská 84, 602 00 Brno 543 242 694
MUDr. Dolníčková Šárka, Pekařská 84, 602 00 Brno 543 216 366
MUDr. Přidalová, Halasovo n. 1, 638 00 Brno 545 222 114
MUDr. Bechyňská Anna, Vídeňská 55, Brno 543 524 466

Neurologie

MUDr. Lněničková, Poliklinika Bílý dům 533 302 281
MUDr. Grabovská, Smetanova 7, 602 00 Brno 549 212 906

Kožní

MUDr. Litzmanová, Na pískové cestě 41, 625 00 Brno 775 675 292

Chirurgie

Chirurgická ambulance Dětská nemocnice FN Brno 532 234 360
Poliklinika Bílý dům, Žerotínovo nám. 533 302 111

Kardiologie

MUDr. Jelínek, Černopolní 3, 613 00 Brno 545 213 037

Nefrologie

MUDr. Leichmannová, Poliklinika Bílý dům 533 302 239

Gynekologie

MUDr. Zahrádková, Žerotínovo nám. 4/6 533 302 254, 533 302 253
MUDr. Vašínová, Křenová 73 543 255 048

Ortopedie

MUDr. Ondruš, Poliklinika Bílý dům 533 302 244, 533 302 289
MUDr. Spáčil, Poliklinika U Pošty 14 544 502 249
Orto Poul, Merhautova 142, 613 00 Brno http://orto-poul.cz

RTG, sonografie

MUDr. Neugebauerová, Vídeňská 55, 639 00 Brno 543 524 311
MUDr. Neugebauerová, Dobrovského 23, 612 00 Brno 543 524 311
Klinika dětské radiologie Dětská nemocnice FN Brno 532 234 546

Rehabilitace

MUDr. Barborková, MUDr. Barborka, Kurská 2, 625 00 Brno 547 355 700
MUDr. Grünwaldová, Poliklinika Žerotínovo nám. 533 302 227

Psychiatrie

MUDr. Šejnohová, Tomešova 1, 602 00 Brno 543 210 348
MUDr. Palčíková, Masarykova 37, 602 00 Bo 542 423 015

Preventivní prohlídky

Systém preventivních prohlídek

Očkovací kalendář

Očkovací kalendář platný od 1. 1. 2018. Nevztahuje se na očkování u předčasně narozených dětí.

Záškrt, tetanus, černý kašel, haemofilus influenzae b, dětská přenosná obrna, žloutenka typu B
Očkovací schéma 2 dávky + 1 posilující dávka
Rozestup mezi dávkami 0-2-6 měsíců
Dolní věková hranice 9 týdnů
Horní věková hranice 13 měsíců
Spalničky, zarděnky, příušnice
1. dávka mezi 15 – 18. měsícem
2. dávka mezi 5. – 6. rokem
Záškrt, tetanus, černý kašel
Přeočkování mezi 5. – 6. rokem
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna
Přeočkování mezi 10. – 11. rokem

Nadstandardní očkování

Očkování proti rotavirům

Aplikuje se od 6. týdnu věku dítěte. Jde o vakcínu perorální (roztok je aplikován do úst). Rotaviry
způsobují těžká průjmová onemocnění s možnou dehydratací, zejména u kojenců a batolat.

Očkování proti pneumokoku (Streptococus pneumoniae)

Je dobrovolné očkování s částečnou úhradou od zdravotních pojišťoven. Očkování chrání dítě proti závažným onemocněním CNS, zápalu plic, snižuje frekvenci zánětů středního ucha.

Očkování proti meningokokům

Mengigokokové infekce jsou závažné onemocněné způsobující různé formy zánětů mozkových blan nebo celkové horečnaté onemocnění. Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh. Očkování proti serotypu A, C, W, Y135 – dostupné dvě vakcíny Menveo (určná pro děti od 2 let věku) a Nimenrix (určená pro děti od 1 roku). Od 9/2014 je k dispozici nová očkovací látka proti serotypu B – vakcína Bexsero (určena pro děti od 2 měsíců věku).

Očkování proti planým neštovicím

Lze doporučit zakoupení nadstandardní očkovací látky, kdy očkujeme zároveň se spalničkami, příušnicemi a zarděnkami i plané neštovice. Doporučuji očkovat zejména dívky od 10 let, které ještě neštovice neprodělaly.

Očkování proti chřipce

Aplikuje se u zdravotně postižených dětí (definováno vyhláškou) a u zdravých dětí dle pidemiologické situace vždy na podzim.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida je infeční virové onemocnění napadající nervový systém. Přenáší se především infikovaným klíštětem. Lokalita Brno se nachází v oblasti s endemickým výskytem tohoto závažného onemocnění. Vakcína je určena pro děti starší 1 roku. Základní očkovací schéma je 2 + 1 dávka, přeočkovávám po 3 letech a dále pak pravidelně po 5 letech.

Očkování proti žloutence typu A

Virová hepatitida je virová infekce jater. Onemocnění se šíří nejvíce tzv. fekálně-orální cestou, znečištěnýma rukama, kontanimovanou vodou, zeleninou a potravinami. Vakcína je určena pro děti od 1 roku. Očkování je dvěma dávkami v intervalu 6-12 měsíců.

Očkování proti rakovině děložního čípku a proti genitáním bradavicím

Vakcína je určena pro děti od 9 let věku. Doporučeno u dívek i chlapců před zahájením sexuálního života. V této době je protilátková odpověď nejvyšší. Dle novely vyhlášky o očkování je vakcína pro děti ve věku mezi 13 a 14 rokem částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, výše úhrady závisí na typu vakcíny.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů dle GDPR.

Dokumenty ke stažení

Souhlas zákonného zástupce

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let dostupný ve formátech PDF/Word/ODT.