Prováděné úkony

Standardní úkony

 • Zajišťujeme povinné očkování dětí dle aktuálních zákonných norem.
 • Provádíme pravidelné preventivní prohlídky ve stanovených termínech po objednání.

Nadstandardní úkony

 • Zajišťujeme veškerá nepovinná očkování včetně nákupu očkovacích látek
 • Poskytujeme návštěvní službu u novorozenců
 • Rozlišení virové a bakteriální infekce pomocí přístroje pro vyšetření CRP markeru – výkon je hrazen zdravotními pojišťovnami
 • Vyšetření moči močovým analyzátorem URITEX
 • Screeningové vyšetření zraku pomocí přístroje PlusOptix
 • Přímé vyšetření antigenu Streptococcus pyogenes z výtěru z krku – pomocí Strep – testu
 • Nastřelujeme náušnice
 • Zapůjčujeme kojeneckou váhu
 • Zapůjčujeme inhalátor
 • Objednávkový systém i pro nemocné pacienty

Ceník

Platbu lze provádět hotově nebo platební kartou.

Potvrzení při nástupu do MŠ a jeslí150 Kč první přihláška
50 Kč každá další
Přihláška na střední a vysoké školy s vystavením lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělání200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti platný 2 roky (tábory, lyžařské výcvikové kurzy, škola v přírodě)200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu300 Kč
Potravinářský průkaz a jeho prodloužení150 Kč
Krátká potvrzení na žádost rodičů, osvobození z TV, odklad ŠD100 Kč
Výdaje spojené s aplikací očkovací látky300 Kč + cena očkovací látky
Opisy – zdravotní průkaz, očkovací průkaz, očr100 Kč
Vyšetření k řidičskému průkazu300 Kč
Nastřelení náušnic550 Kč dle ceny naušnic
Aplikace Emly – lokální anestetikum (očkování, náušnice)50 Kč
Lekařský výpis pro pojišťovny200 Kč
Lekařský výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost350 Kč
Zapůjčení váhy na týden150 Kč
Zapůjčení váhy na den25 Kč
Zapůjčení inhalátoru na týden200 Kč
Zapůjčení inhalátoru na den30 Kč
Screeningové vyšetření zraku přístrojem PlusOptix350 Kč
Kopírování lékařských zpráv a dokumentů (1 strana)2 Kč