Doplňující informace k potvzením a posudkům

  • Potvrzení o zdravotním stavu do MŠ a posudky o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě, tábory, atp. nelze z důvodů administrativní zátěže vydávat na počkání.
  • Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost (brigáda) vystavíme do 2-3 týdnů, pokud je splněná poslední preventivní prohlídka a není změna zdravotního stavu.
  • Ke všem posudkům je nutné přinést aktuální zprávy z vyšetření u odborných lékařů.