4. 4. 2018

Doplňující informace k potvzením a posudkům Potvrzení o zdravotním stavu do MŠ a posudky o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě, tábory, atp. nelze z důvodů administrativní zátěže vydávat na počkání. Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost (brigáda)...