4. 4. 2018

Doplňující informace k potvzením a posudkům Potvrzení o zdravotním stavu do MŠ a posudky o zdravotní způsobilosti na školu v přírodě, tábory, atp. nelze z důvodů administrativní zátěže vydávat na počkání. Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost (brigáda)...

1. 1. 2018

Spustili jsme pro Vás nové internetové stránky a máme také novou e-mailovou adresu info@detskylekar-brno.cz. Na internetových stránkách dále pracujeme, abychom Vám přinesli co nejvíce užitečných informací.

1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 dochází ke změně v očkovacím kalendáři vyplývající z novelizace vyhlášky č. 537/2006 sb. a zákona č. 48-1997 sb.

1. 1. 2017

Zavedli jsme objednávkový systém, který minimalizuje Vaši čekací dobu. Prosíme, abyste se před každou návštěvou telefonicky objendali.